Skip to content

Growth hacking = meer groei realiseren

Groei is bijna voor elk bedrijf wel de belangrijkste drijfveer. Het toepassen van Growth hacking kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Maar wat houdt het in en hoe pas je het toe op je eigen situatie? Lees het snel in onze laatste blogpost.

Essentie van Growth hacking

Growth hacking is een begrip dat bedacht is door Sean Ellis. In essentie gaat het om het bereiken van bepaalde doelen en dit niet altijd volgens de voorgeschreven methoden. Het toepassen van Growth hacking zorgt ervoor dat een bedrijf snel groeit en innoveert door het uitvoeren van analyses, genereren van ideeën, het stellen van prioriteiten en vervolgens te gaan experimenteren.

De techniek kent een bepaalde mindset en het kan worden toegepast met een klein budget en een minimum aan tijd voor het testen. In plaats van maandenlang te schrijven aan een strategisch en tactisch plan en daarna alles lineair te implementeren, worden aannames zoveel mogelijk getest.

Het toepassen van Growth hacking

Growth hacking team

Growth hacking vraagt om het doorbreken van kaders. Begin daarom klein en met een zogenaamd groeiteam dat zich focust op de groei van één product of dienst. Denk bijvoorbeeld aan een data-analist, online marketeer en softwareprogrammeur die samen starten met een experiment. Door het samenbrengen van verschillende expertises, kunnen groeimogelijkheden sneller worden geïdentificeerd.

De Pirate funnel

Voordat Growth hacking start, moet worden bepaald wat het doel is. Dit kan met de Pirate funnel. De Pirate funnel is een bekende methode om de klanten beter te begrijpen. Er zijn verschillende fases waarin een (potentiële) klant zich kan bevinden voordat hij of zij klant wordt van een bedrijf. Door deze fases in kaart te brengen wordt de klant centraal gezet, kan worden beoordeeld waar klanten in het proces vastlopen en wordt inzicht verschaft in de groei van het bedrijf.

pirate-funnel

Bron: Lemonheads

Door het invullen van de Pirate funnel wordt de doelgroep inzichtelijk: dat is de kern van groei. Na het invullen van de Pirate funnel wordt aan iedere fase een maatstaf gehangen. Daarna wordt met het groeiteam bepaald welke van de opgestelde maatstaven de meeste prioriteit heeft om te worden geoptimaliseerd.

Nadat het doel en de bijhorende maatstaf is bepaald kan Growth hacking starten. Bovenstaande funnel dient als houvast binnen het proces. Dit om te weten waar potentiële klanten afvallen. Daarna begint het optimalisatie proces. Volgens het boek Hacking Growth geschreven door Sean Ellis en Morgan Brown, werkt het Growth hacking-team in de volgende stappen naar een resultaat:

  1. Data-analyse: analyseer de huidige situatie en kijk waar verbeterpunten liggen;
  2. Ideeën genereren: stel een lijst op met alle ideeën om de maatstaf te verbeteren;
  3. Prioriteiten stellen: bepaal welke ideeën het meest relevant zijn
  4. Testen: de ideeën met de meeste prioriteit worden getest.

Vervolgens begint de cyclus weer opnieuw. Alleen focust de data-analyse zich nu op het analyseren van de resultaten uit de tests.

Growth hacking cyclus

Bron: Frankwatching

 

Trapsgewijze groei

De vier stappen vormen een cyclus dat continu wordt doorlopen. Hoe vaker de cyclus wordt doorlopen, hoe beter de resultaten. Hou wel rekening dat niet kan worden verwacht dat er na de de eerste tests hoge resultaten al hoge resultaten zijn. Het begint met kleine pieken, waarbij verder in het proces deze steeds meer opleveren. Zo ontstaat er een trapsgewijze groei. Het is een antwoord op de behoefte aan snelheid met betrekking tot productontwikkeling. Kortom, Growth hacking is een goede manier om op korte termijn meer groei te bereiken.

Wil je sparren met een van onze specialisten over groei of welke bijdrage online marketing hieraan kan leveren? Neem dan contact met ons op.

OPMERKINGEN